Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Alma Parket.

 

Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alma Parket. Deze toestemming is ook benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door Alma Parket met zorg is samengesteld, is Alma Parket niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten. Bij kopiëren of gebruik doet men automatisch mee met de acties die door Alma Parket zijn bepaald.

 

Alle informatie op deze website wordt door Alma Parket met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Alma Parket behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Alma Parket alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Alma Parket niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.